Условия за ползване

Настоящият уеб сайт се прави от Микроедра д.о.о., Радничка цеста 34a, 10000 Загреб, Хърватия. Данните за дружество Микроедра д.о.о. (нататък в текста: „Микроедра“), за фирмите, свързани с Микроедра и третите лица, достъпни в уеб сайта, са събрани с необходимото  внимание. Стремим се да публикуваме в уеб сайта Babytula.hr точна и актуална информация. Микроедра не носи […]

Контакт

Mikroedra d.o.o. Ексклузивен представител за всички продукти на фирма ERGO Baby Carrier Inc   tel: +385 (0)1 48.22.132 info@babytula.hr